Radweg 2169: Pomezná CZ/D – Pavlův Studenec - Brod nad Tichou, Länge 25 km